Vi sköter våra försäljningsuppdrag finkänsligt och smidigt. Vi ger alltid en realistisk pris-värdering, vi lovar inte för mycket. Eftersom vi är en relaitivt liten firma har vi möjlighet att ge lika mycket tid och uppmärksamhet åt varje försäljningsuppdrag. Alla lägenheter är lika viktiga för oss!

Våra lägenheter hittas på den största lägenhetsportralen i Finland: www.oikotie.fi. Vi satsar alltid på väl beskrivande texter och speciellt på det bildmaterial vi lägger ut på nätet.

Vi annonserar om våra visningar också i söndagens Helsingin Sanomat.

Vårt arvode är 3,72 % (inkl. moms 24%) av det skuldfria priset.

Värderingstjänst

Vi ger en muntlig värdering av lägenhetens försäljningspris utan extra kostnader. Värderingen baserar sig på ett besök i lägenheten samt på statistik över gjorda affärer.

Vi ger gärna också skriftliga värderingar för t.ex. bouppteckning eller uppdelning av egendom. För den skriftiga värderingen uppbärs ett arvode.

Vi är medlem i Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f. [A].